ul. Sienkiewicza 4
58-240 Piława Górna
tel.: (74) 837-15-63
fax: (74) 837-14-27
e-mail: kam-sjenit@ega.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 07:00-16:00

Sławek Chęciński
Specjalista ds. Sprzedaży.
Kierownik Oddziału.
tel.: 501 258 196
e-mail: slawek@ega.pl

Urszula Czarnecka
Handlowiec – Obsługa Kamieniarzy
tel.: 795 437 233
e-mail: kam-sjenit@ega.pl

Marcin Ryzio
Handlowiec – Obsługa Kamieniarzy
tel.: 785 919 292
e-mail: marcin@ega.pl