Fundusze Europejskie
reklama

 

EURO-GRANIT ADAMUS GRZEGORZ ADAMUS

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia innowacji w firmie

EURO-GRANIT ADAMUS Grzegorz Adamus.”

Nr projektu: RPOP.02.01.03-16-0016/20

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 02.01 – Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 02.01.03 – Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2020 r. – 30.11.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   602 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  421 400,00 PLN

Celem głównym projektu jest wdrożenie do produkcji nowego produktu jakim jest brodzik wykonany z materiału Lapitec. Firma poprzez wdrożenie własnych innowacji procesowych oraz inwestycję w nowoczesny sprzęt do cięcia i obróbki twardych materiałów zamierza wdrożyć nowy produkt.

Rezultatem projektu będzie rozwój firmy w oparciu o wdrożenie nowego produktu – brodzika z wykonanego z materiału Lapitec, nie produkowanego dotychczas przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, ani przez żadnego producenta na terytorium RP.

Wdrożenie przełoży się na:

  • lepsze wykorzystanie materiałów firmy i zmniejszenie odpadowości produkcji – lepsza precyzja

wykonalności;

  • obniżenie kosztów – przez efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, materiałów;
  • wprowadzenie na rynek przełomowego materiału jakim jest Lapitec – przedsiębiorca jest jedynym przedstawicielem tego materiału w Polsce;
  • duża dokładność cięcia, frezowania oraz obrabiania Lapiteca na potrzeby stworzenia brodzika, dzięki stosowaniu technologii Wnioskodawcy;
  • otwarcie na nowe rynki zbytu z których spływają zapytania – coraz więcej klientów zafascynowanych materiałem Lapitec pytało o możliwość kupienia brodzika prysznicowego wykonanego właśnie z materiału Lapitec.