ul. Sienkiewicza 4
58-240 Piława Górna
tel.:  74  837 15 63
fax:  74  837 14 27
e-mail: kam-sjenit@ega.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 07:00-16:00

Urszula Czarnecka
Handlowiec – Obsługa Kamieniarzy
tel.: 795 437 233
e-mail: kam-sjenit@ega.pl

Marcin Ryzio
Handlowiec – Obsługa Kamieniarzy
tel.: 785 919 292
e-mail: marcin@ega.pl